Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

„Przerzucenie się” z jednego „nastawienia” do drugiego

Ludzie starsi potrzebują więcej czasu na „przerzucenie się” z jednego „nastawienia” do drugiego. Czas „przerzutu” jest prawdopodobnie proporcjonalny do trudności zadania. Zwłoka jest dłuższa i pomyłki mogą być częstsze, jeśli człowiek starszy nie może opierać się na sygnałach zewnętrznych, lecz musi podjąć decyzję co do „przerzutu” nastawienia. Staje się on szczególnie zakłopotany, jeżeli ma do dyspozycji kilka programów, z których każdy mógłby być zastosowany w danej sytuacji – np. w czasie kierowania samochodem w ruchu ulicznym. W tym zakresie istotne znaczenie mogą mieć związane z wiekiem zmiany w procesach hamowania i pobudzenia. Starsi ludzie błędnie oceniają krótkie odcinki czasu (uważają je za krótsze): stwierdzono to w każdym razie w warunkach laboratoryjnych. Może to pomóc w wyjaśnieniu faktu, iż po otrzymaniu sygnałów przygotowawczych, występuje niewielkie skrócenie czasu reakcji, ponieważ reakcja może się rozpocząć przed odebraniem sygnałów. Wskazuje to, jak się wydaje, na słabszą kontrolę hamowania. Nie jest jednak wyjaśniony wpływ wieku na zdolność przewidywania zdarzeń, które się powtarzają. Przy rozwiązywaniu problemów i przy zadaniach związanych z różnicowaniem widoczna jest pewna niezdolność do odroczenia reakcji, które byłoby potrzebne dla lepszego wykonania zadania. Z drugiej jednak strony, u starszego człowieka może działać hamująco świadomość, iż jest on bardziej skłonny do popełnienia pomyłek.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.