Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Psychologia indywidualna A. Adlera

Te krótkie uwagi nie dają dostatecznego wyobrażenia o zapatrywaniach Freuda na osobowość: ich bliższe poznanie wymaga sięgnięcia dó prac oryginalnych, które nie zawijają jednak usystematyzowanego wykładu o osobowości. Materiały dotyczące tego zagadnienia są rozsiane w licznych pracach Freuda (Z. Freud 1911, 1936, 1957. Por. również J. A. C. Brown, 1967: S. Lornad (Red.), 1948: J. Reykowski, 1962: C. Thompson, 1965: H. K. Wells, 1968). i spopularyzowania koncepcji o wpływie dawnych przeżyć urazowych, zwłaszcza konfliktów doznanych w dzieciństwie, na treść późniejszych reakcji psychicznych (por. s. 120-121). Z innych zagadnień można wymienić przykładowo przesądy i ich pochodzenie (rozdz. VIII, § 7), mechanizmy obronne osobowości.(rozdz. XIV, § 2) oraz nieuświadamiane przyczyny niektórych sposobów ustosunkowywania się do ludzi i wydarzeń.

Również i psychologię indywidualną A. Adlera charakteryzuje wyraźny związek z problematyką psychologiczną życia codziennego, a ponadto – stosowanie wiedzy psychologicznej w praktyce, przede wszystkim w zakresie działalności wychowawczej. Adlerowska koncepcja „stylu życia”, mechanizmów kompensacyjnych i czynników warunkujących sposoby osiągania celów życiowych należy już do psychologii osobowości, chociaż jest to jeszcze psychologia osobowości, uprawiana głównie na podstawie obserwacji, materiałów uzyskanych w drodze wywiadu oraz – analizy zaburzeń, zwłaszcza typu nerwicowego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.