Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

RÓŻNICE INDYWIDUALNE CZ. II

W grupach ludzi starszych obserwuje się większe różnice indywidualne (różnice między skrajnymi wynikami uzyskanymi w testach są większe u osób 70-let- nich niż u 20-letnich). Jednak charakter tych różnic jest trudny do określenia ze względu na techniczne trudności związane z pomiarami wytworów ludzi. Widoczny wraz z wiekiem wzrost rozpiętości różnic może wynikać z dwóch przyczyn: ze wzrostu zmienności in- trapersonalnej lub z różnic interpersonalnych. Mogą także odgrywać rolę obie przyczyny. Wzrastająca zmienność indywidualna w poziomie wykonania może wynikać z większej łabilności starzejącego się człowieka. Przyczyną większych różnic pomiędzy poszczególnymi osobami mogą być zmiany biologiczne, czynniki genetyczne oraz doświadczenie nabyte w ciągu długich lat życia. Badania nad bliźniakami wskazują, że czynniki wrodzone mają znaczny wpływ na długość życia, stopień spadku zdolności intelektualnych oraz występowanie chorób psychicznych w starszym wieku (28 – 31). Nie znaczy to jednak, że zmianom wywoływanym przez czynniki dziedziczne nie można zapobiegać.

Testy !psychologiczne mogą nie wykazywać wszystkich różnic występujących w poszczególnych grupach wieku, a rzetelność i trafność ich wyników może się zmieniać w zależności od grupy wieku. Na różnice indywidualne mogą także oddziaływać czynniki odpowiedzialne za selekcję wewnątrz populacji, które stawiają w lepszej pozycji osoby zdolniejsze (i biologicznie silniejsze). Może to zniekształcać rozkład wyników i powodować większe prawdopodobieństwo doboru w próbce badawczej osób o większych zdolnościach umysłowych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.