Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

RÓŻNICE PŁCI

Interesującą i prostą ilustracją trudności, jakie nasuwa dobór próbek do badań, przedstawia badanie różnic u mężczyzn i kobiet pod wpływem wieku. Znany jest fakt, że kobiety żyją średnio dłużej niż mężczyźni i wcześniej osiągają biologiczną dojrzałość. Oznacza to, że czterdziestoletni mężczyzna jest przeciętnie biologicznie starszy niż czterdziestoletnia kobieta. Udział mężczyzn i kobiet w tym samym wieku życia w jednej próbce badanych może zacierać różnice zmian zachodzących z wiekiem, które związane są z płcią. Problem ten jest często niedoceniany i przyjmuje się po prostu, iż różnice zależne od !płci nie mają znaczenia. Wiedza o różnicach dotyczących wpływu wieku na sprawność działania i zdolności mężczyzn i kobiet jest bardzo skromna i niewiele jest na ten temat badań. Badacze sprawdzają jedynie, czy w dobranych próbkach grupy mężczyzn i kobiet są porównywalne i gdy nie widzą między tymi grupami istotnych różnic łączą otrzymane wyniki. Dla zapewnienia porównywalności stosuje się Określony sposób doboru. Badacz dobiera mianowicie grupy mężczyzn i kobiet dó badanej próbki tak, aby były porównywalne ich ilorazy inteligencji, wiek, za- sób słownictwa oraz inne cechy ważne w danym badaniu, np. ostrość wzroku, szybkość pisania lub pamięć bezpośrednią. Wechsler nie znalazł wyraźnych różnic związanych z płcią w swych badaniach nad wpływem wieku na inteligencję, ale skala Wechslera, podobnie jak inne testy inteligencji, opracowana jest tak, że eliminuje elementy, które mogłyby wykazać przewagę jednej płci nad drugą. Inne badania nad wpływem wieku na wyższe procesy umysłowe również nie wykazały różnic płci we wpływie wieku na spadek zdolności intelektualnych. Badania nad wpływem wieku na twórczość wykazały duże podobieństwo w osiągnięciach u kobiet i mężczyzn. Jedyny wyjątek stanowi uczenie się mechaniczne, które u kobiet mniej pogarsza się pod wpływem wieku. A jednak pod wieloma względami mężczyźni i kobiety nie mogą być traktowani równorzędnie w eksperymentach. W ogólnej populacji między mężczyznami a kobietami istnieją różnice w zakresie wykształcenia, śmiertelności, zatrudnienia, chorób, procentu samobójstw, stanu zdrowia psychicznego itd. A zatem nawet wtedy, gdy badacz prawidłowo dobierze skład mężczyzn i kobiet w badanej próbce, może nie uwzględnić pewnych niewidocznych a istotnych zmiennych, uznając mylnie, iż dobrana grupa mężczyzn jest tak samo reprezentatywna dla całej populacji mężczyzn jak dobrana grupa kobiet dla ogólnej populacji kobiet. Niewystarczająca jednak obecnie wiedza o istotnych dla procesu starzenia się cechach obu płci ogranicza dalszy postęp badań w tym zakresie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.