Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Różny sposób działania dwóch uczniów – dalszy opis

Należy więc jeszcze raz stwierdzić, że Wasyl charakteryzuje się znacznie większą ruchliwością procesów nerwowych niż Witalis. Podsumowując wszystkie otrzymane wyniki badań właściwości układu nerwowego naszych badanych, można powiedzieć, że nie występują wyraźnie zaznaczające się różnice w zakresie siły procesów nerwowych. Witalisa charakteryzuje brak równowagi i mała ruchliwość procesów nerwowych, Wasyla zaś, odwrotnie, duża ruchliwość i równowaga procesów nerwowych.

W ten sposób w dwóch przejawach właściwości typologicznych – ruchliwości i równowadze – Wasyl i Witalis są przeciwstawni przy względnie jednakowej charakterystyce siły. W pewnych warunkach taka przeciwstawność w zakresie dwóch właściwości układu nerwowego jest niepożądana, ponieważ nie pozwala odnieść życiowych przejawów do jakiejś określonej właściwości układu nerwowego. W naszej pracy nie stawialiśmy sobie takiego zadania: mówiąc ściśle, dla przejawów życiowych istotne są nie pojedyncze właściwości, a całokształt wzajemnie na siebie oddziałujących właściwości układu nerwowego.

Z uczniami manifestującymi w zachowaniu stałe cechy (duża żywość, aktywność, ekspresywność Wasyla i niepewność, powolność, wytrwałość, solidność Witalisa) zaplanowano drugi etap badania – wykonanie specjalnie dobranego zadania. Istotne było wyjaśnienie, czy w stylu pracy występują charakterystyczne dla każdego z nich właściwości indywidualne. Zewnętrznie dla chłopców ten etap. pracy i obserwacji nie różnił się niczym od zwykłego porządku pracy w fabryce. Tak więc otrzymywali oni zadanie od majstra i razem z innymi uczniami w normalnym czasie pracy wykonywali je. Uprzednio eksperymentator wspólnie z majstrem wybierał jedno z zadań zaplanowanych dla grupy i zadanie to wykonywali kolejno tylko ci uczniowie, których obserwowano. Każdy z nich otrzymywał polecenie wykonania 30 określonych detali. Detal stanowił nowość dla uczniów, chociaż oddzielne operacje, składające się na jego wykonanie, mieli już w znacznym stopniu przyswojone.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.