Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Rozważąnia Freuda nad tabu

Pewna wzmianka należy się także psychoanalitykom, a specjalnie Freudowi ze względu na popularność i na duży w swoim czasie wpływ jego twierdzeń. Głośne są przede wszystkim rozważania Freuda dotyczące powstania tabu, który jest specyficznym, szeroko rozpowszechnionyrn zjawiskiem w społeczeństwach pierwotnych, noszącym charakter czegoś, oo jest w pewnym sensie zarówno przepisem prawnym, jak też moralnym obowiązkiem l. Freud posługuje się tutaj metodą psycho- patologiczną, doszukując się analogii między genezą sumienia moralnego a pewnymi fenomenami neurotycznymi. Mianowicie wskazuje on na to, że powstawanie bardzo ostrych zakazów lub zakazów wewnętrznych, którym pewne jednostki poddają się z największą skrupulatnością, spotykamy w tak zwanej nerwicy natręctw (Zwangsneurose). Chorzy tacy mają np. „obsesję” mycia rąk: bojąc się, że może uległy one zabrudzeniu, nie tylko myją je nieustannie i bez powodu, ale jakby pod przymusem wystrzegają się dotykania różnych przedmiotów, podejrzanych o brud (délire de toucher). Przekroczenie tych reguł przyprawia takiego neurotyka o nieznośny stan niepokoju i lęku. I oto – powiada Freud – mamy tu znakomity przykład genezy sumienia. Ważna jest – jego zdaniem – okoliczność, że za świadomym .zakazem wykonania danej czynności kryje się w sferze nieświadomej coś wręcz przeciwnego, a mianowicie ochota dotknięcia. Ta ochota zostaje jednak przez „cenzurę” wyparta ze świadomości. Mimo to jednak zakazane dążenie istnieje nadal w nieświadomości, zmuszając świadomość do ciągłego nacisku v/ celu utrzymania zakazu w mocy. Stąd pochodzi ostrość tego zakazu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.