Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

ROZWOJ FUNKCJI POZNAWCZYCH MŁODZIEŻY

Ważnym aspektem procesu dorastania jest intensywny rozwój umysłowy, który wyraża się w doskonaleniu wszystkich funkcji poznawczych. Zanim przejdziemy do rozpatrzenia zmian dokonywających się w zakresie poszczególnych funkcji, warto zatrzymać się na kilku problemach natury bardziej ogólnej.

Jeden z tych problemów wiąże się ze sporem wśród psychologów, czy TOżWój procesów umysłowych dzieci różni się zasadniczo od rozwoju tych procesów u dorastających. Jedni bowiem twierdzą, iż początkom’dorastania towarzyszy nagły skok w rozwoju umysłowym, inni zaś przeczą temu i na podstawie licznych badań wysuwają twierdzenie, iż skoku takiego nie ma, a droga rozwoju funkcji umysłowych przedstawia nieprzerwaną linię ciągłą od wczesnego dziecięctwa aż do późnej dojrzałości (Crow, Crow, 1956, s. 120).

Istnieją również kontrowersje między psychologami na temat czynników, od których w głównej mierze zależy rozwój funkcji poznawczych. Wielu psychologów radzieckich wysuwa tezę, iż dla rozwoju tych funkcji decydujące znaczenie ma nauka szkolna (N. A. Mienczinska, W. A. Kru- tiecki, N. S. Łukin, L. I. Bożowicz i inni). Nauczanie przedmiotów szkolnych, odbywające się z roku na rok na coraz to wyższym .poziomie i odwołujące się bezustannie do różnych procesów poznawczych, kształci je i rozwija, powodując w obrębie każdej funkcji stopniowe narastanie zmian ilościowych i jakościowych. Doskonalenie poszczególnych funkcji odbywa się, rzecz jasna, w ich ścisłym wzajemnym powiązaniu. Tak np. postęp w dziedzinie dokładności spostrzegania umożliwia bardziej precyzyjne myślenie (analizę, syntezę) i odwrotnie-bardziej precyzyjne myślenie wpływa na dokładność spostrzegania. Podobnie rzecz się ma ze współzależnością rozwoju wszystkich innych procesów, np. pamięci, wyobraźni, uwagi, mowy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.