Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

ROZWÓJ MOTORYCZNY W WIEKU SZKOLNYM CZ. II

Do określania sprawności fizycznej używa się swoistego rodzaju prób. W Polsce powstało kilka szeroko stosowanych zestawów takich prób. W 1934 roku I. Mydlarski ustalił miernik sprawności, fizycznej .dla uczniów i uczennic w wieku 10-19 lat na podstawie wyników trzech prób: biegu, skoku i rzutu z uwzględnieniem wieku, ciężaru i wzrostu osób badanych. Nowe badania R. Trześniowskiego wykorzystały z jednej strony metodykę Mydlarskiego, rozszerzając ją o inne jeszcze próby: bieg na 40 m, bieg na 60 m, skok wzwyż, skok w dal, rzut piłką 80 g, rzut granatem 500 g. Normy, opracowane na podstawie wyników badań, na dużym współczesnym materiale empirycznym, z użyciem nowoczesnych sposobów analizy statystycznej okazały się wyższe niż te, które ustalił MydIarski.(Trześniowski, 1963).

Badania przeprowadzone nad dziećmi z ‚kl. I – IV w sześciu okręgach szkolnych (w latach 1959 -1963) pozwoliły stwierdzić, iż znaczące są różnice w wysokości ciała chłopców pochodzących z grup zróżnicowanych pod względem warunków domowych (uwzględniono cechę wykształcenia ojca), natomiast nie stwierdzono istotnych różnic w stopniu rozwoju cech motoryćznych. Spowodowały to względnie ujednolicone warunki nauki i spędzania czasu wolnego dzieci szkolnych. Zatem ćwiczenia ruchowe są czynnikiem przede wszystkim warunkującym poziom rozwoju motorycz- nego dzieci szkolnych (Denisiuk, Milicerowa, 1969, s. 57).

Tempo rozwoju cech motorycznych u dzieci w młodszym wieku szkolnym nie jest równomierne, a poza tym w poszczególnych zakresach bywa różne dla chłopców i dla dziewcząt.

Tak więc nierównomiernie przebiega u dzieci i młodzieży tempo rozwoju si ły. W wieku od 8 do 11 -12 lat przyrost siły tak u chłopców, jak i u dziewcząt nie wykazuje dużych wahań. Jeśli zaś uwzględni się cykl rozwoju.dzieci i młodzieży w wieku 8-19 lat, to stwierdzić trzeba, iż na okres 8-11 lat przypada: u chłopców ok. 31°/o przyrostu wysokości ciała i 25°/o przyrostu siły, natomiast u dziewcząt’-ok. 41% wysokości ciała i 45%. siły.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.