Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Rozwój zainteresowań seksualnych i aktywności płciowej

Przejście z wieku dziecięcego w wiek dorastania charakteryzuje m.in, wzrost zainteresowań związanych ze sferą płci. Przede wszystkim więc budzi się ciekawość płciowa, zmierzająca do poznania budowy anatomicznej organów płciowych i ich funkcji oraz roli dwóch płci w reprodukcji gatunku. Młodociani szukają odpowiedzi na trapiące ich pytania w różnych publikacjach, sięgają po atlasy anatomiczne, encyklopedie, ilustracje i broszury uświadamiające. Chętnie wszczynają między sobą rozmowy na tematy seksualne, udzielają wzajemnie potrzebnych im informacji. Wśród młodzieży krążą obrazki pornograficzne i dowcipy związane z tymi sprawami. Jest to okres wzmożonej wrażliwości na bodźce natury seksualnej. Jakiekolwiek wzmianki dotyczące dziedziny seksualnej wywołują porozumiewawcze spojrzenia, wybuchy śmiechu, objawy zażenowania.

Niewłaściwy stosunek do spraw seksualnych, wyrażający się w nadmiernej wrażliwości, nienaturalnych reakcjach, wulgarnych dowcipach na te tematy, jest wynikiem nieumiejętnego postępowania dorosłych, którzy z jednej strony sami nieraz wulgaryzują sprawy płciowe i sprowadzają do stosunków zewnętrznych, z drugiej zaś starają się sferę stosunków płciowych otaczać jak największą tajemnicą, uchylają się od rzeczowych wyjaśnień lub udzielają naiwnych i fałszywych odpowiedzi. Taktyka taka prowadzi z reguły do podsycania ciekawości oraz traktowania sfery seksualnej jako grzesznej, nieczystej, nie zasługującej na szacunek i poważne traktowanie.

Badania przeprowadzone przez K. Imielińskiego47 w’ 1959/60 r. nad młodzieżą szkół wyższych i średnich Gdańska, Sopotu i Oliwy przyniosły interesujące dane dotyczące. wieku i źródeł uświadomienia badanej młodzieży. Badania przeprowadzone były techniką ankietową, przy uwzględnieniu zasady anonimowości, i objęły 1000 osób (po 500 każdej płci) w wieku przeważnie od 17 do 22 lat.

Rozwój zainteresowań seksualnych i aktywności płciowej – kontynuacja

Wyniki badań dotyczące wieku, w jakim nastąpiło uświadomienie młodzieży, wykazały,, że ponad 80% zostało uświadomionych przed 14 r.ż., przy czym między 9 a 12 r.ż. aż 42,8%. Z tego widać wyraźnie, jak złudne są przekonania niektórych rodziców i wychowawców, iż osłanianie przed młodzieżą spraw seksualnych wpływa na poskromienie ciekawości i żądzy poznania. Młodzież nie uświadomiona w sposób rzeczowy i zgodny z prawdą przez dorosłych szuka innych źródeł poznania. Z badań K. Imielińskiego wynika, iż 45,5% ankietowanych zostało uświadomionych przez kolegów i koleżanki, 14,5% – przez książki, tylko 12,8% – przez rodziców, a 9,9% – przez szkołę. Inne źródła uświadomienia – to krewni i znajomi, rodzeństwo, obserwacja życia płciowego u zwierząt. Najpoważniejsze źródło informacji stanowią zatem koledzy i koleżanki.

Bardzo podobne dane uzyskał A. Jaczewski“ w badaniach nad studentami, z tym że odsetek uświadomionych przez kolegów był jeszcze wyższy – 60,9%>.

Badania wykazują duże różnice w sposobach uświadamiania chłopców i dziewcząt, które częściej informowane są w sposób właściwy. Według danych K. Imielińskiego (s. 163 -165), więcej chłopców zostało uświadomionych przez kolegów (50%) niż dziewcząt przez koleżanki (34,8%), natomiast więcej dziewcząt niż chłopców – przez rodziców (19,2% i 6,4%) i przez szkołę (13,0% i 6,4%). H. Malewska4’, na podstawie wywiadów z 681 kobietami, ustaliła jako źródła wiedzy seksualnej: koleżanki- 54,2%, matki i siostry – 32,5%, lektura, szkoła’-38,8%. A więc u tej autorki mamy wyższy niż u Imielińskiego odsetek uświadamianych przez matki, jednak i tutaj główne i częstsze niż u Imielińskiego źródło informacji stanowią koleżanki. Nie trzeba dodawać, że informacje przekazywane przez kolegów lub koleżanki są bardzo nieścisłe, a nawet fał- i szywe, zaś sposób uświadamiania często brutalny i odrażający.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.