Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

RUCHY SPOŁECZNE NASTAWIONE NA SPOŁECZEŃSTWO

Inne ruchy społeczne usiłują zmienić całe społeczeństwo, a nie tylko jednostki. Wyróżnia się cztery rodzaje takich ruchów: wsteczne, reformatorskie, rewolucyjne i utopijne.

Celem ruchów wstecznych jest powstrzymanie zmian społecznych i powrót społeczeństwa do poprzedniego stanu. Usiłują one cofnąć zegar postępu. Wsteczne są często fundamentalistyczne ruchy religijne, które zmierzają do zmiany całego społeczeństwa. Fundamentaliści islamscy i „moralna większość” w Stanach Zjednoczonych (patrz rozdz. 15) to przykłady ruchów wstecznych.

Ruchy reformatorskie, chociaż zasadniczo akceptują istniejące społeczeństwo, dążą do ograniczonych zmian w pewnych specyficznych dziedzinach życia społecznego. Ruchy reformatorskie funkcjonują na ogół w ramach istniejącego ustroju politycznego i opowiadają się za umiarkowanymi zmianami. Przykłady ruchów reformatorskich to ruchy ekologiczne, feministyczne i konsumenckie.

Ruchy rewolucyjne wyrastają z silnego niezadowolenia z istniejącej sytuacji społecznej. Dążą one wprowadzenia określonego programu ideologicznego, który zakłada radykalną zmianę podstawowej struktury i zachowań społecznych. Przykładami takiej formy ruchu społecznego są rewolucje, które doprowadziły do powstania Chin, Kuby, Francji, Filipin, Związku Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych. Ruchy rewolucyjne istnieją zarówno na politycznej lewicy (radykalne grupy studenckie w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych), jak i prawicy (np. antykomunistyczna organizacja John Birch Society).

Radykalnej przemiany społeczeństwa domagają się również ruchy utopijne, które nie mają jednak szczegółowego planu, jak tego dokonać. Ruchy utopijne różnią się od ruchów rewolucyjnych niechęcią do stosowania przemocy dla osiągnięcia swoich celów. Słowo utopia używa się na określenie przyjemnego, ale mglistego obrazu przyszłego, doskonałego społeczeństwa. Ruchami utopijnymi były, w pewnym stopniu, ruchy kontrkulturowe lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Opowiadały się one za bardziej ludzkim społeczeństwem, lepiej zintegrowanym ze środowiskiem naturalnym, ale nie miały szczegółowego programu, który określałby, jak ten cel osiągnąć.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.