Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

RUCHY SPOŁECZNE I ZMIANA SPOŁECZNA

Celem ruchów społecznych jest zmiana społeczna. Powodzenie lub klęska ruchu wpływa na jakość oraz zasięg zmian w społeczeństwie. Postęp w zakresie praw mniejszości jest możliwy niemal wyłącznie dzięki ruchom społecznym. Konsekwencją działalności ruchów społecznych są, na przykład, prawa wyborcze kobiet, ustawy o ochronie środowiska, o prawach pracowniczych i prawach obywatelskich mniejszości. Ruchy społeczne i zmiana społeczna są więc z sobą powiązane.

Zachowania zbiorowe to do pewnego stopnia spontaniczne i krótkotrwałe działania społeczne stosunkowo dużej liczby ludzi znajdujących się w niejasnej sytuacji: różnią się one od zachowań grup i organizacji. Granice społeczne zachowań zbiorowych są niewyraźne: działaniami ich uczestników kierują względnie słabe lub nowo wytworzone normy społeczne.

Jednym z typów zachowań zbiorowych jest tłum, który ma różne formy. Tłum przypadkowy składa się z ludzi, którzy reagują na jakieś wydarzenie, ale nawiązują słabą interakcję. Tłum konwencjonalny tworzy się wówczas, gdy ludzie gromadzą się w jakimś określonym celu. Interakcja między nimi również nie jest zbyt silna. Tłum ekspresywny ukazuje taki poziom emocji, jaki nie jest akceptowany w innych okolicznościach. Zachowanie tłumu aktywnego cechuje emocjonalność i podekscytowanie, co często prowadzi do działań niszczycielskich i aktów przemocy. Tłum protestujący łączy cechy tłumu konwencjonalnego i aktywnego: jest względnie dobrze zorganizowany i często działa destrukcyjnie.

Istnieją trzy główne teorie wyjaśniające zachowanie tłumu. Teorie zarażania się głoszą, iż w tłumie ludzie tracą świadomość własnej tożsamości i ulegają „umysłowi zbiorowemu”. „Ugniatanie” ludzi i bezkrytyczna akceptacja oraz przenoszenie emocji, możliwe dzięki anonimowości sytuacji, przyczyniają się do powstawania mentalności „stadnej”. Teorie konwergencji twierdzą, że zachowanie tłumu można wyjaśnić faktem przebywania w ograniczonej przestrzeni dużej liczby podobnie myślących jednostek, które współdziałają, opierając się na tych podobieństwach. Teoria wyłaniania się norm zakłada, że zachowanie tłumu regulują te same normy społeczne, które regulują inne formy zachowań, ale w tłumie normy są raczej wytwarzane przez sytuację niż narzucane. W przeciwieństwie do poprzednich teorii teoria ta przyjmuje istnienie większej niejednorodności działań, motywacji i rodzajów zaangażowania uczestników tłumu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.