Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Russel a teoria prawdziwości przekonań

Russell zakłada 6, iż teoria prawdziwości przekonań musi być również teorią fałszu (I), że prawdziwość musi występować jako cecha przekonań (li), wreszcie prawdziwość i fałszywość przekonań mają być ich cechami względnymi, polegającymi na stosunku do czegoś, co jest poza nimi (Ili). Założenie pierwsze znaczy, iż przekonanie, które Russell pojmuje jako stosunek umysłu do czegoś istniejącego poza nim, nie może być stosunkiem, którego drugi człon byłby czymś prostym. Gdyby bowiem przedmiot sądu był czymś prostym, nie można by – jego zdaniem – wydawać sądów fałszywych. Tzn. jeśliby prosty przedmiot przeświadczenia (sądu) istniał – sąd byłby oczywiście prawdziwy, gdyby zaś nie istniał – nie byłoby mowy o żadnym przeświadczeniu, gdyż z powodu braku przedmiotu nie mogłoby ono istnieć zgodnie z Russellowśką definicją przeświadczenia. Widzimy już tu, że Russella koncepcja przeświadczenia zakłada pewien pogląd na relacje: relacja mianowicie zachodzi wówczas, gdy oba jej człony istnieją. Już w tym punkcie widać, że Twardowski stal na innym stanowisku w sprawie istnienia członów relacji, skoro twierdzi, ze sąuzic można także przedmiot me istniejący, właśnie oumawiając mu istnienia. Twardowski zaitiaua tym samym, ze aoy za- cnouziła pewna relacja, wystarcza, oy jeden z jej czionow istniał: w tym przypadku sąuzący podmiot. Kusseiiowska koncepcja ‚przeświadczenia, zakiaaając istnienie dwu czionow reiacji poznawczej, zakłaaa tym samym istnienie, natomiast teoria Twardowskiego unika tego założenia, głosząc, iż sądzie można także przedmioty nie istniejące 7.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.