Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

SEGREGACJA I DOMINACJA

Segregacja oznacza fizyczną i społeczną izolację grupy etnicznej lub rasy: może być dobrowolna lub wymuszona. Segregacja dobrowolna występuje w większości dużych miast w Stanach Zjednoczonych. Poszczególne grupy etniczne stworzyły tam odrębne środowiska kulturowe, w których czują się swobodnie i kultywują swoją tradycję. Segregacja dobrowolna występuje również poza wielkim miastami, jak w przypadku ortodoksyjnych anabaptystów w Pensylwanii.

Często jednak segregacja zostaje wymuszona. Jej pierwszorzędnym przykładem jest system apartheidu w Afryce Południowej, gdzie czarni i biali obywatele żyją w zupełnie odizolowanych grupach. Do niedawna czarni mogli wejść na teren białych tylko, jeśli tam pracowali. Ustanowienie oddzielnych „regionów” dla czarnych, w których mieszkali oraz prowadzili życie towarzyskie, skutecznie odseparowało ich od białych współobywateli.

Stany Zjednoczone również nie są wolne od tego zjawiska. Aż do lat sześćdziesiątych oficjalna segregacja istniała na Południu, i to nie tylko w bogatych dzielnicach, ale także w miejscach publicznych: w restauracjach, na dworcach autobusowych, w toaletach, a nawet przy źródłach wody. W stanach północnych natomiast miała nieoficjalny charakter .W dzisiejszych czasach, mimo zdelegalizowania jawnej dyskryminacji, segregacja rasowa w amerykańskich miastach jest nadal zjawiskiem rozpowszechnionym (Calmore, 1986), chociaż większość Amerykanów pochodzenia afrykańskiego wolałaby mieszkać w dzielnicach zintegrowanych.

W modelu społecznym nazywanym dominacją grupa dominująca wykorzystuje swoją władzę do utrzymywania kontroli nad mniejszościami, przyznając im jedynie ograniczone uprawnienia i swobody. Model ten był wyraźnie widoczny w wieloletniej dominacji Związku Radzieckiego nad republikami bałtyckimi: Estonią, Łotwą i Litwą. Chociaż w tym szczególnym przypadku dominacja nie łączyła się z segregacją, te dwa modele często idą w parze (na przykład w Afryce Południowej). W coraz większym stopniu jednak opinia wielu narodów i wpływowych grup politycznych utrudnia podtrzymywanie jawnej dominacji lub stosowanie represji wobec mniejszości kulturowych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.