Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Sentymenty

Sentyment jest ukształtowaną przez środowisko, danamiczną cechą źródłową. Jest więc podobny do ergu, z tym wyjątkiem, że stanowi wynik oddziaływania czynników społeczno-kulturowych, czyli związanych z doświadczeniem, a nie determinantów konstytucjonalnych. Według słów Cattella sentymenty są ważnymi nabytymi strukturami dynamicznymi o charakterze cech {trait structures), powodującymi, że ich posiadacze zwracają uwagę na pewne obiekty czy klasy obiektów, doświadczają wobec nich pewnych uczuć oraz reagują na nie w pewien sposób (1950, s. 161).

I znów zarówno definicja, jak i sposób posługiwania się tym pojęciem są w dużym stopniu zbieżne z analogicznym pojęciem w teorii McDougalla, które także nazwano sentymentem.

Sentymenty, według Cattella, są zwykle zorganizowane wokół ważnych obiektów kulturowych, takich jak instytucje społeczne czy osoby, wobec których złożone konstelacje postaw narastają w ciągu życia jednostki w wyniku jej doświadczeń. Wśród sentymentów, jakie stwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez Cattella i jego współpracowników w populacjach złożonych z młodych osób dorosłych (przeważnie mężczyzn) są: kariera czy zawód, sporty i gry, zainteresowania mechaniczne, religia, rodzice, współmałżonek lub najdroższy(a) oraz własne ja. Ostatni z wymienionych, a mianowicie sentyment dotyczący własnego ja (self-sentiment), jest jednym z najbardziej stałych i najczęściej stwierdzanych w różnych badaniach, a ponadto, jak wkrótce się przekonamy, odgrywa szczególnie ważną rolę w teorii Cattella.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.