Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Sheldon i metoda oceniania typu somatycznego

Sheldon opracował niemal całkowicie obiektywną metodę oceniania typu somatycznego. Metoda ta łączy trzy zmienne w sposób wysoce obiektywny i prawie we wszystkich przypadkach daje statystyczną ocenę typu somatycznego. Wykorzystane w tym celu trzy zmienne to wskaźnik wagi (Ponderal Index – wzrost podzielony przez pierwiastek sześcienny z wagi), wskaźnik tułowia (Trunk Index – stosunek torsu górnego, czyli tułowia piersiowego, do torsu dolnego, czyli tułowia brzusznego, wyznaczony głównie na podstawie standardowej fotografii – widok z przodu) oraz wzrost w wieku dojrzałym. Metoda ta, jeszcze zanim została dokładnie opisana, była stosowana w kilku badaniach empirycznych (Livson i McNeil, 1962: McNeil i Livson, 1963). Badacze ci podają, że korelacje między starą i nową metodą określania typu somatycznego były wyższe niż 0,70.

W jednej ze swych najważniejszych prac, opublikowanej stosunkowo niedawno (Sheldon, Lewis i Tenney, 1969), Sheldon przedstawił pełne omówienie tych podstawowych zmiennych wraz z zestawem tablic („Podstawowe tabele do obiektywnego określania typu somatycznego”), które pozwalają ustalić poprawnie typ somatyczny na podstawie wyników dotyczących tych trzech zmiennych. W skróconej wersji monografii (Sheldon, 1971) przedstawiono tło historyczne omawianej tu dziedziny badań oraz krótkie streszczenie nowej procedury.

Typ somatyczny jednostki jest to pewien układ podstawowych komponentów budowy fizycznej, wyrażony za pomocą trzech liczb, ustalonych na podstawie wspomnianych wyżej 17 pomiarów lub jakiegoś równoważnego zbioru operacji, rozpatrzonych w świetle odpowiednich danych z historii jednostki. Pierwsza z tych liczb dotyczy zawsze endomorfii. Liczby te mieszczą się w zakresie od 1 do 7, przy czym 1 reprezentuje absolutne minimum danego komponentu, a 7 jego największą możliwą wartość. Tak więc jednostka oceniona 7-1-1 ma niezwykle wysoki wskaźnik endomorfii, bardzo niski mezomorfii i bardzo niski ektomorfii. Jednostka oceniona 4-6-1 ma wyższy od przeciętnego wskaźnik endomorfii i bardzo wysoki mezomorfii, lecz bardzo niski ektomorfii.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.