Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Skale psychometryczne

Skale psychometryczne różnią się od skal stosowanych do pomiarów w naukach ścisłych. Najczęściej brak im punktu zerowego i punktu maksimum i nie składają się one z równych jednostek. Skale te pozwalają wprawdzie na ustalenie pozycji ludzi badanych według uzyskanych wyników, ale nie są przydatne przy innych porównaniach. Dodatkową komplikację stanowi to, że testy, które pozwalają na pomiar zdolności lub cech ludzi młodych niekoniecznie mierzą to samo u starszych. Większość testów psychometrycznych (inteligencji, osobowości itp.) jest standaryzowana na podstawie wyników badań nad ludźmi młodymi. Niezależnie zatem od innych ograniczeń, wyniki badań nad ludźmi starszymi mogą być nieścisłe ze względu na zmianę zainteresowań i postaw oraz inne warunki w zakresie wykształcenia, pracy zawodowej oraz pochodzenia społecznego. Ludzie starsi poddawani badaniom testowym mogą uważać, że niektóre testy im nie odpowiadają, co wpływa na reakcje przy wykonywaniu testów.

Na wyniki testów u ludzi starszych wpływa doświadczenie zawodowe i życiowe, jednakże nie potrafimy określić charakteru tego transferu. Podstawowym wymaganiem, które musi być spełnione, w badaniach nad starzeniem się jest porównywalność badanych grup ludzi w różnym wieku. Trzeba zatem przy doborze grup znać podstawowe właściwości osób badanych: wiek biologiczny, stan zdrowia, poziom wykształcenia, pochodzenie społeczne, cechy osobowości, zainteresowania oraz uszkodzenia mózgu. Jeżeli metody pomiaru tych właściwości są rzetelne można typować grupy ludzi (bądź poszczególne osoby) na podstawie wyników lub ocen tych danych, które podlegają kontroli. Istnieje jednak wiele nieznanych czynników, które mogą oddziaływać na wyniki badań. Czynniki te należy wyeliminować lub zrównoważyć ich działanie. Techniki doboru próbek i prawidłowe planowanie eksperymentów zapewniają zwykle kontrolę statystyczną, jednak nie zawsze można to osiągnąć w badaniach psychologicznych nad procesem starzenia się. Stosowane są zatem także inne metody, np. porównania ludzi różnych generacji, należących do jednej rodziny, albo dobór przedstawicieli bardzo wąskich populacji, np. listonoszy lub członków władz akademickich.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.