Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

SOCJALIZACJA

W nowoczesnym społeczeństwie szkolnictwo uzupełnia rolę rodziny w socjalizacji młodych ludzi. Złożona struktura dzisiejszych społeczeństw wymaga bardziej wyspecjalizowanego kształcenia młodego pokolenia, czego nie mogłaby zapewnić rodzina. Edukacja opiera się na specjalistach, którzy reprezentują odpowiedni poziom wiedzy i potrafią tę wiedzę przekazać osobom niedoświadczonym.

Ponieważ posługiwanie się językiem i podstawowe umiejętności matematyczne są niezbędne w życiu nowoczesnego społeczeństwa, stanowią one integralną część programów szkolnych. Szybko zmieniający się stan wiedzy wymaga od szkół nie tylko informowania uczniów o faktach, ale także przygotowywania ich do samodzielnego kontynuowania nauki, aby mogli przystosować się do zmian. Funkcjonaliści utrzymują, że fundamentalną częścią systemu edukacji jest nauczenie dzieci myślenia.

Szkoły uczą nie tylko faktów i procesów myślowych, ale także norm i wartości społecznych, które są przekazywane w sposób pośredni i bezpośredni. W szkołach uczniowie zapoznają się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi społecznej i politycznej organizacji społeczeństwa. Na przykład: w Stanach Zjednoczonych na zajęciach z wychowania obywatelskiego uczniowie zdobywają wiedzę na temat podstawowych procesów politycznych, struktury władzy oraz praw i obowiązków obywateli: recytują również przysięgę wierności i śpiewają hymn narodowy, co wzmacnia ich lojalność wobec społeczeństwa.

Normy i wartości społeczne przekazywane są także pośrednio. Szacunek dla innych, posłuszeństwo wobec władzy, uczciwość, schludność i punktualność tworzą elementy tzw. ukrytego programu nauczania. Stosowanie systemu ocen uczy, że sukces osobisty i współzawodnictwo są bardzo ważne w życiu społeczeństwa.

Socjalizacja odbywa się nawet podczas szkolnych zajęć sportowych. Zawody sportowe wymagają rozwoju osobistego i ciężkiej pracy, uczą też współzawodnictwa i współdziałania. Stowarzyszenia i kluby szkolne umożliwiają kształtowanie stosunków interpersonalnych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.