Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

SPOSOBY POWTARZANIA PRZY NAUCE

Z zagadnieniem powtórzeń wiąże się także problem uczenia się całościowego i uczenia się częściami. Powstaje pytanie, czy lepiej uczyć się od razu całego materiału, jaki ma być opanowany, czy lepiej rozłożyć ma- teriał na części i każdej z nich uczyć się kolejno. W pierwszym przypadku powtórzenia dotyczą od razu całego materiału (np. labiryntu, wiersza, rozdziału podręcznika): osoba ucząca się zapoznaje się z nim i powtarza go tak długo, aż zostanie przez nią przyswojony. W przypadku drugim materiał jest rozłożony na części (np. fragmenty labiryntu, zwrotki wiersza, paragrafy rozdziału) i uczący się powtarza każdą z nich oddzielnie. Po opanowaniu jednej części przechodzi się do drugiej, po tym do następnych, aż przyswojony zostanie cały materiał.

Przedstawione dotychczas prawidłowości dotyczące powtarzania nie stanowią wystarczających przesłanek do rozstrzygnięcia wskazanego problemu i udzielenia odpowiedzi na pytanie, który ze sposobów uczenia się jest lepszy?

Przypuszczenie, że lepsza jest metoda całościowego uczenia się można by opierać na fakcie, że całość stanowi zwykle bardziej sensowną strukturę niż poszczególne jej części. Wiemy, że korzystniejsze jest uczenie się materiału o strukturze zwartej niż luźnych zbiorów elementów. Z drugiej strony, w przypadku uczenia się całościowego, na skutek tego, że materiał jest bardziej obszerny, cele są odleglejsze. Uczący się nie dostrzega w ciągu długiego czasu efektów swego wysiłku, które stają się widoczne dopiero w znacznie późniejszym etapie, co może działać zniechęcająco.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.