Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Sprawność osób w podeszłym wieku

Poczynając od startu szybkość ruchu wzrasta do maksimum, wyrównuje się, a następnie spada aż do zatrzymania. Załóżmy przykładowo, że okres wzrostu szybkości obejmuje 38% całego czasu ruchu: ruch o jednostajnej prędkości trwa przez 18% czasu: 27% – to okres spadku szybkości, a 17% – zatrzymanie i zmiana kierunku ruchu. Ten układ liczb jest charakterystyczny tylko dla niektórych ruchów: w innych przypadkach, gdy wchodzi w grę poszukiwanie, ustalenie miejsca i nieregularny tor – charakterystyki czasowe ruchu będą odmienne.

Występują złożone ruchy gałek ocznych, które przesuwają się i zatrzymują, pomagając w kierowaniu mięśniami dłoni i przedramienia. Jedne z najwcześniejszych systematycznych badań nad wpływem starzenia się na proste ruchy przeprowadził w r. 1930 Miles (18). W owym czasie uważano je za najbardziej obszerne badania psychologiczne okresu dojrzałości i starości. Badaniom poddano 335 mężczyzn i 528 kobiet w wieku od 6 do 95 lat, przy prawie równomiernej reprezentacji każdego dziesiątka lat. W badaniu zastosowano następujące zadania: a) przyciśnięcie guzika dla uruchomienia stopera, sięgnięcie po ołówek leżący w ustalonym miejscu, ujęcie go i umieszczenie w otworze oraz powrót ręki na guzik dla zatrzymania stopera: b) zdjęcie z guzika wskazującego palca prawej ręki i umieszczenie go z powrotem możliwie najszybciej oraz c) przekręcanie wyłącznika światła. Wszystkie te ruchy przeciętnie najszybciej wykonali ludzie w wieku późnych lat dwudziestych i wczesnych trzydziestych. U ludzi starszych w miarę wzrostu wieku aż do starości szybkość wykonania stale spadała. Czas potrzebny na wykonanie zadania (a) wzrastał od !1,2 sek. do 1,8 sek., dla zadania (b) od 0,10 do 0,35 sek., dla zadania (c) – przy użyciu dominującej ręki – liczba obrotów na minutę zmniejszała się od 43 do 30. Zestawienie danych wykazało stopniowy wzrost czasu ruchów prostych, poczynając od 30 roku życia, niezależnie od znacznych różnic indywidualnych przy wykonywaniu zadań.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.