Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Środowisko rodzinne lub opiekuńcze i jego wpływ na dziecko cz. II

W wieku przedszkolnym rodzina była podstawowym i dla większości dzieci jedynym środowiskiem wychowawczym decydującym o rozwoju7. Dane, na podstawie których sformułowane zostały te wnioski, uzyskał na dużym materiale badawczym (600 tys. uczniów z 4 tys. szkół reprezentacyjnych dla Stanów Zjednoczonych Ameryki) -J. S. Coleman (cyt. za: Bronfenbrenner, 1970). Podobne wyniki uzyskano na terenie europejskim (Wołoszynowi, 1971).

W roku 1968 w Polsce uczęszczało do przedszkola 23,1% dzieci w wieku od 3 do 6 lat (38,8% w miastach, 10,8% na wsi). Od 7 roku życia dziecko, nie przestając dalej należeć do rodziny, spełniającej wobec niego swoje funkcje wychowawczo-opiekuńcze, wkracza do zupełnie odmiennego środowiska szkolnego, które zacznie kształtować jego umysł i wywierać wielki wpływ na całą osobowość.

Wstąpienie do szkoły to wielka zmiana w życiu dziecka. Przejście od dominującej w okresie przedszkolnym działalności zabawowej lub na wpół zabawowej do nauki szkolnej oznacza dla niego pojawienie się poważnego obowiązku osobistego i społecznego. Od chwili pójścia do szkoły zmienia się gruntownie codzienny tryb życia i zajęć dziecka: musi ono w dokładnie określonym czasie wstawać i wychodzić do szkoły, wykonywać prace przewidziane przez program szkolny, włączyć się i ściśle stosować do regulaminu ucznia i w efekcie na poszczególnych szczeblach nauczania dobrze opanować przewidziane przez program wiadomości i umiejętności. Rola i zadania ucznia zmieniają gruntownie społeczną pozycję dziecka w zespole rodzinnym – przydają jej znaczenia, ale i zwiększają się wymagania wobec niego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.