Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Starsze klasy licealne lub wyższa uczelnia i reguły wzmacniana

W omawianych tu strategiach nauczania użyteczne mogą być też inne niż żywność materiały konkretne. Przedmioty, z którymi można coś robić – obserwować je, manipulować nimi, wąchać, dotykać lub słuchać – zwiększają prawdopodobieństwo tego, że uczący się skupią swą uwagę, i że 26 będą uczyć się ze zrozumieniem. Robienie czegoś w trakcie nauki ma zazwyczaj większą wagę i większe właściwości wzmacniające niż zwykłe czytanie lub słuchanie o tym, czego doświadczali inni.

Skupianie uwagi na eksperymentach i pokazach jest dla większości uczniów wzmocnieniem nie tylko dlatego, że doświadczenia te są czymś nowym, lecz także dlatego, że pozwalają jasno zrozumieć to, czego się w danym momencie naucza. Skupienie uwagi natychmiast wzmacniane jest przez sukces, osiągany przy rozwiązywaniu zadań. Ma to miejsce również wówczas, gdy uczniowie posługują się rzeczywistymi przedmiotami lub sprawnie funkcjonującymi modelami w zakresie nauk przyrodniczych, społecznych czy arytmetyki. Manipulowanie modelem pierwiastka lub związku chemicznego pozwala uczącym się weryfikować ich hipotezy o łączeniu się ze sobą poszczególnych elementów oraz uzyskiwać potwierdzenie – na zasadzie natychmiastowego sprzężenia zwrotnego – prawidłowości własnych przypuszczeń. Łączenie i składanie fragmentów modeli ludzkiego serca czy szkieletu jest zajęciem praktycznym, do którego rzadko kiedy trzeba uczniów przymuszać. Samo to zajęcie dostarcza natychmiastowego wzmocnienia pożądanej u ucznia uwagi, uczestnictwa i nadawania wartości temu, co robi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.