Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Stefan Szuman (1889- 1972)

Stefan Szuman (1889- 1972), uczony o wykształceniu – podobnie jak Baley – medycznym i psychologicznym, odznaczał się w swej wszechstronnej i bogatej twórczości naukowej (której nie przerwało przejście na emeryturę w 1961 r.j oryginalnością i świeżością pomysłów naukowych i rozwiązywaniem stawianych problemów na podstawie obszernych badań empirycznych. Zajmował się: twórczością rysunkową dziecka, publikując w 1927 r. jedną z ciekawszych w tym zakresie monografii pt. Sztuka dziecka, a potem wiele artykułów o wychowaniu estetycznym: rozwojem spostrzegania, m.in. wykrytym przez siebie zjawiskiem synkretyzmu u półrocznych- dzieci: zagadnieniem inteligencji i rozwojem myślenia u dzieci, które „badał nie od strony wyników pracy umysłowej mierzonych testami, lecz poprzez analizę procesu myślowego – znacznie ważniejszą dla zrozumienia rozwoju184. Do znanych prac przedwojennych Szumana należą tęż: Psychologia młodzieńczego idealizmu18S, opracowana na podstawie analizy dzienniczków młodzieżowych i znajdująca się – podobnie jak prace Baleya- pod wpływem niemieckiej psychologii idealistycznej: rozprawa Talent pedagogiczny18i, w której autor bronił oryginalnego wówczas poglądu, że nie istnieje jakieś wrodzone uzdolnienie predysponujące do dobrego uprawiania pracy pedagogicznej, że w każdym człowieku można rozwinąć odpowiednie uzdolnienia przez kształcenie rozmaitych u różnych ludzi cech umysłu i osobowości. Na uwagę zasługuje też-jedna z podstawowych prac naukowych Szumana: Geneza przedmiotum, w której zarysowuje się tendencja do genetycznego wyjaśniania doświadczenia na podstawie związku spostrzegania z działaniem. Do pracy tej nawiązuje, w dwadzieścia lat później, w 1955 r. wydana monografia Rola działania w rozwoju umysłowym małego dziecka, w której autor, opierając się na tezie materializmu dialektycznego, iż człowiek poznaje rzeczywistość działając na nią – wykazał, jaki jest wzajemny związek myślenia i działania i jak się on kształtuje już we wczesnych stadiach rozwoju. Aktywnością własną dziecka jako jednym z ważnych czynników rozwoju zajmował się Szuman i w innych rozprawach powoj-ennych. Kontynuował też swe dawne zainteresowania, rozwijając – przy pomocy współpracowników – ciekawe badania podłużne nad rozwojem mowy i myślenia dziecka, do których jeszcze powrócimy. Prowadzona przez S. Szumana przez 33 lata katedra tętniła zawsze żywą atmosferą pracy naukowej, ściśle powiązanej z praktyką 1S8. Dla użytku rodziców, nauczycieli i studentów opublikował zaraz po wojnie dwa popularne podręczniki189.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.