Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Stosowanie bodźców wzmacniających

„Umieć coś zrobić” i „wiedzieć, że się wie” C. K Madsen i C. H. Madsen Parents iChildren) Discipline. A positive Approach. Boston, Allyn and Bacon. 1972. przedruk za zgodą wydawcy. Ani z rysunku 8-1, ani z tabeli 8-1 nie da się odczytać, jak silnie, jak często i w jakich warunkach wzmacniać oraz jakie niepożądane skutki mogą temu towarzyszyć. Nie możemy więc na tym poprzestać.

Kiedy powinno nastąpić wzmocnienie? Istnieje stare powiedzenie, że kiepsko płaci ten, kto płaci z góry lub nigdy. Jak z tego wynika, dobrze płaci ten, kto płaci w miarę postępów pracy lub natychmiast po jej wykonaniu. Ta praktyczna zasada stanowi właśnie odpowiedź na pytanie, kiedy powinno nastąpić wzmocnienie. Otóż w większości przypadków – tuż po pojawieniu się właściwej reakcji.

Tej reguły skutecznego stosowania bodźców wzmacniających nietrudno jest przestrzegać w stosunku do szczurów i gołębi uczących się względnie prostych zachowań w eksperymentalnych skrzynkach Skinnera. Inaczej ma się jednak sprawa z nauczycielem, który pomaga co najmniej trzydziestce uczniów opanować złożone zachowania poznawcze, emocjonalne i psycho- motoryczne w skomplikowanych warunkach szkolnych. W takiej sytuacji przestrzeganie reguły jest trudne lub zgoła niemożliwe bez dodatkowej pomocy. Jak przekonamy się w dalszym ciągu tego rozdziału, technologia kształcenia daje wiele wskazówek, które pomagają nauczycielowi u każdego ucznia stosować wzmocnienie we właściwym momencie.

Powinienem Jaka dawka wzmocnienia jest niezbędna? Odpowiedź na to pytanie stosować taką jest zawsze empiryczna, czyli musimy dać ..akurat tyle, żeby praca dawkę wzmóc- zosta}a wykonana”. Wiem, że ta odpowiedź nie jest bardzo precyzyjna, ale kłopot polega na tym, ze bodźce potencjalnie wzmacniające mają niejednakową wartość. Przede wszystkim bodźce wzmacniające, jak większość walut, są najcenniejsze wtedy, gdy nie jest ich za wiele i gdy można je uzyskać nie za dużym, ale i nie za małym wysiłkiem. Ich wartość spada, jeśli dostępne są w wielkiej obfitości, prowadząc do przesytu. Jeśli np. po przerwie obiadowej będziesz czytał uczniom przez kilka minut wiersze, szybko i w przyjemny sposób przyciągniesz ich uwagę do lekcji. O ile jednak nie jesteś wyjątkowo utalentowanym interpretatorem i nie dysponujesz nieograniczoną ilością wspaniałej poezji, możesz się spodziewać, że czytanie stanie się mniej skuteczne, jeśli zaczniesz je przedłużać na całą lekcję. Tak samo inne potencjalnie wzmacniające bodźce, np. jedzenie, pochwała, czyjaś uwaga, udział w grze, mogą stracić swoją skuteczność, kiedy są nadużywane. Często jest to tylko przejściowe. Zazwyczaj pewien okres braku określonego rodzaju bodźców odnawia ich właściwości wzmacniające.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.