Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Stosowanie celów ogólnych i szczegółowych

Każdy rozdział ma za zadanie dopomóc Ci w zrealizowaniu dwóch ogólnych, długoterminowych celów, z których jeden dotyczy komponentu poznawczego, a drugi – komponentu emocjonalnego procesu polegającego na stawaniu się nauczycielem „mającym wyniki”. Cele te sugerujetytuł każdego rozdziału. W sposobie formułowania tych długoterminowych celów zauważysz wspomnianą wcześniej sekwencyjność i kumulatywność organizacji materiału podręcznika.

Cele poznawcze stawiane we wcześniejszych rozdziałach wymagają od Ciebie opisywania, wyjaśniania, formułowania, interpretowania i stosowania informacji z zakresu psychologii uczenia się i nauczania. W dalszych rozdziałach cele te wymagają na ogół dokonywania bardziej ogólnych i złożonych czynności poznawczych – analizy, syntezy i oceny.

W tym sensie proces uczenia się przypomina spiralę. Pojęcia i reguły wprowadzone i przyswojone we wcześniejszych rozdziałach pojawiają się ponownie jako komponenty coraz ogólniejszych pojęć oraz zasad nadrzędnych. Opanowanie materiału zawartego we wcześniejszych rozdziałach jest zatem warunkiem wstępnym przyswojenia sobie treści rozdziałów dalszych. Jak można się łatwo przekonać, pojęcia i zasady nigdy nie zostają przyswojone w pełni, z każdym nowym doświadczeniem poznajemy je coraz lepiej. Na początku każdego rozdziału cel długoterminowy jest rozłożony na części składowe. Części te są sformułowane w postaci szczegółowych celów dydaktycznych, które powinny zostać zrealizowane dzięki doświadczeniom zdobytym poprzez uczenie się treści zawartych w danym rozdziale.

Cele emocjonalne, ogólnie biorąc, też tworzą pewien ciąg o podobnym charakterze: od nacisku na skupianie uwagi i odpowiednie reagowanie we wcześniejszych rozdziałach, do bardziej złożonych czynności emocjonalnych, takich jak wartościowanie, organizowanie oraz integrowanie przekonań i działań związanych z uczeniem się i nauczaniem -. w rozdziałach dalszych. W tabeli 1-1. zostały wymienione, wg kolejności występowania rozdziałów, długoterminowe cele dotyczące dwóch komponentów – poznawczego i emocjonalnego – procesu stawania się dobrym nauczycielem, czyli nauczycielem osiągającym dobre wyniki.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.