Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Świadoma zgoda – lecznie dziecka z białaczką

Trudnym momentem, podobnie jak przekazanie i przyjęcie diagnozy, jest przekonanie rodziców co do sposobu leczenia (np. gdy dziecko „dobrze wygląda”, usiłują oddalić zabiegi lekarskie). Potrzebne jest tu jasne, wielokrotne wyjaśnianie sposobów leczenia, możliwych osiągnięć, ponadto rozważenie razem z rodzicami ich przeżyć wewnętrznych. Rodzice chętnie rozmawiają o sytuacji ich dziecka i ich samych z kimś, kto jest czuły na te sprawy.

Pinkerton (1994 s. 64 i nn.), przedstawiając wyniki wielu badań, twierdzi, że przeżywany przez rodziców stres jest złożonym łańcuchem reakcji fizjologicznych i psychicznych. Występuje tu m.in. uczucie strachu, poczucie winy, lęk, napięcie, wrogość, złość, poczucie beznadziejności, apatia, żal, odrzucenie diagnozy. Rodzice początkowo, po usłyszeniu diagnozy, odrzucają jej zasadność i trafność, następnie obwiniają samych siebie lub partnera o spowodowanie choroby dziecka. Czasami można usłyszeć zarzut męża pod adresem żony (również żony stawiają sobie taki zarzut), że zbagatelizowała początkowe objawy choroby białaczkowej, przez co procedura medyczna mogła być rozpoczęta wcześniej. Czasami rodzice obwiniają się za stosowanie środków antykoncepcyjnych oraz za to poczucie, że dziecko było „niechciane”. Kolejno pojawia się złość na lekarzy i szpital czy wyrzuty pod adresem Boga (por. Hauenstein 1990 s. 356 i nn.: Frappaz, Bouteille, Tamet 1989 s. 397 i nn.).

Dopiero po wielu rozmowach, po otwarciu się na informacje na temat choroby i procedury medycznej podejmują próbę akceptacji choroby, przystosowując się do wymogów prowadzonego leczenia. Nie jest to jednak regułą. U rodziców ujawniają się również symptomy trudności w radzeniu sobie z nową sytuacją. Uwidacznia się to w depresjach, nadużywaniu alkoholu, nasileniu własnych problemów zdrowotnych. Powstanie takich reakcji na chorobę dziecka u rodziców może wiązać się z dotychczasowymi negatywnymi doświadczeniami dotyczącymi choroby nowotworowej, trudnościami w pracy zawodowej (lub jej brakiem), jak również z istnieniem wcześniejszych konfliktów małżeńskich i rodzinnych. Rodzicom potrzebna jest pomoc w zmaganiu się z zaistniałymi problemami, a także w utrzymaniu równowagi pomiędzy zaspokajaniem potrzeb chorego dziecka i potrzeb reszty rodziny.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.