Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Szybkość i trwałość zapamiętywania informacji

Jakkolwiek więc uzyskane w badaniach dane o zmienności i dynamice wskaźników ilościowych dotyczących szybkości i trwałości zapamiętywania oraz korelacji między trwałością i szybkością zapamiętywania ukazują ich zależność od różnych czynników, takich jak: wiek (zaobserwowano skok jakościowy w procesie zapamiętywania przy porównaniu wyników kl. II i V), charakter materiału (szczególnie silnie zaznaczył się. wzrost ilościowy w zakresie reprodukowanego materiału w eksperymentach przeprowadzonych na liczbach), etap zapamiętywania, to szczególnie wielką rolę w tych procesach odgrywa charakter towarzyszących im czynności mnemicznych. Na przestrzeni kl. III i IV zachodzi wyraźny proces opanowywania, rozszerzania się i pogłębiania charakteru tych czynności i to głównie warunkuje efektywność procesów pamięci, jaką obserwuje się w końcu tego okresu i średnim wieku szkolnym. Następny jakościowy skok w tym zakresie (ale nie tak wyraźny, jak między kl. II .i V) nastąpi w kl. VIII. Dane powyższe potwierdzają słuszność jednej z podstawowych tez psychologów radzieckich, że procesy pamięci w dużej mierze wyznaczane są przez właściwości czynności, w skład których są włączone, i stanowią same także specyficzną formę ludzkiego działania. Dodać można, iż doskonalenie przez uczniów różnych czynności mnemicznych i ich rozwój zależą od poziomu rozwoju różnych innych funkcji, przede wszystkim myślenia, oraz od szeregu właściwości osobowości, z których poziom rozwoju motywacji do liczenia się (patrz IX, D, 4, b) odgrywa także bardzo dużą rolę dynamizującą działanie i aktywność uczących się.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.