Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Uczenie się pojęć konkretnych – warunki specyficzne

Podstawowe specyficzne warunki uczenia się pojęć konkretnych to: (1) ćwiczenia (połączone ze wzmacnianiem) z konkretnymi przedmiotami reprezentującymi dane pojęcie, w takim zakresie, w jakim powinno ono być opanowane i (2) kierowanie uwagi ucznia na atrybuty tego pojęcia i odwracanie jej od bodźców nie związanych z klasą przedmiotów, o które chodzi (zazwyczaj osiąga się to za pomocą wskazówek i sugestii słownych).

Gagné podkreśla : „ Wielką zaletą pojęć jako instrumentów myślenia i porozumiewania się jest to, że mają one konkretne odniesienia. Znaczenia tego Jak tu nie sposób przecenić”1. Pojęcie ułamka odnosi się do realnych rzeczy czy zdarzeń. Dlatego, jeśli moim zamiarem jest uczyć tak, by doszło do transferu, to znaczy, jeśli chcę ułatwić Pawłowi uczenie się ze zrozumieniem, a nie pamięciowe opanowywanie bezsensownych w zasadzie łańcuchów słownych, to muszę mu dostarczyć doświadczenie z realnymi ułamkami. Werbalne odwoływanie się do takich doświadczeń nie byłoby wystarczające, choć może być pomocne.

Zanim zacznę pomagać Pawłowi, muszę sobie nakreślić zakres naszego pojęcia i zastanowić się, od których części tego zakresu najlepiej będzie wyjść. Muszę się też przekonać, czy Paweł zna już inne pojęcia niezbędne do opanowania nowego, takie jak: cały, łamać, kawałek, część. Wtedy dopiero będę mógł zrobić następny krok – zainteresować Pawła czynnością uczenia się.

Realne ułamki, prawie-ułamki i nie-ułamki, które sobie wcześniej przygotowałem, pomogą mi przekonać się o tym. Można je oglądać, wąchać, dotykać, przekładać, łamać, drzeć, smakować i jeść. Są to właśnie korzyści, jakie daje sytuacja z rzeczywistymi przedmiotami – możemy ich doświadczać na wiele „pouczających” sposobów, a nie wyłącznie patrzeć i słuchać, jak w przypadku słów, którymi je zastępujemy.

Zobaczmy teraz, jak wszystkie te warunki uczenia się można spożytkować do tego, co Gagné (1974) nazywa „tworzeniem sytuacji dydaktycznych”. Pokażę te sytuacje pomagając Pawłowi w opanowywaniu ułamków. Tę samą procedurę można jednak zastosować w nauczaniu rozmaitych pojęć na każdym poziomie, np. ucząc o pierwiastkach chemicznych na uniwersytecie, o narzędziach w technikum samochodowym czy o stylach ubioru w szkole gospodarstwa domowego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.