Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Walka o nowe naukowe podstawy psychologii

Były to po raz pierwszy tak wyraźnie i świadomie wytyczone drogi przebudowy psychologii, oparte na materialistycznych koncepcjach filozofii marksistowskiej, a jednocześnie decydujący cios zadany idealistycznej psychologii Czełpanowa. W wyniku dyskusji nad tezami Komiłowa i ich akceptacji przez psychologów, którzy pragnęli pchnąć swą naukę na nowe tory, zgodne z potrzebami nowej rzeczywistości społecznej, Czełpa- now musiał zrezygnować z kierownictwa Instytutu Psychologii. Objął je na jesieni 1923 roku K. N. Korniłow, skupiając wokół nowych, ogromnych zadań coraz liczniejsze grono postępowych pracowników naukowych.

Zaczyna się więc W latach dwudziestych poważna praca i walka o nowe naukowe podstawy psychologii, oparte na zdobyczach teoretyków marksizmu-leninizmu. To świadome poszukiwanie marksistowskiego rozwiązania zasadniczych teoretycznych zagadnień psychologii – jej przedmiotu i zadań, sposobu rozumienia istoty psychiki i świadomości, ich związku z procesami fizjologicznymi, źródeł i czynników rozwoju itp.- charakteryzuje odtąd odmienne drogi rozwoju i odmienne oblicze psychologii radzieckiej w porównaniu z innymi krajami. Przebudowa psychologii na nowych zasadach dokonuje się stopniowo, w ciężkim trudzie przezwyciężania fałszywych idei i tradycji, posuwania się naprzód i cofania, popełniania i naprawiania błędów, przełamywania impasów i szukania nowych dróg dla coraz to nowych pręblemów, wysuwanych przez życie.

Tezy „rófleksologii” i „reaktologii” oraz dyskusję z nimi przedstawia w skrócie A. A. Smirnow (1967). Por. także: A, W. Pietrowski (1967) oraz B. M. Tieplow Bor’ba K. N. Komiłowa w 1923 -1925 gg. za pieriestrojku psichołogii na osnowach marksizma. W: J. I. Ignatiew (red.) Woprosy psichołogii licznosti, Moskwa 1960.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.