Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Wiek kalendarzowy

W społeczeństwach zachodnich nie stosuje się podziału ludzi na grupy według wieku i zróżnicowany jest sposób przechodzenia przez kolejne stadia życia: społeczeństwa te są znacznie liczebniejsze i mają bardziej złożoną strukturę, a ruchliwość społeczna odgrywa w nich dużą rolę. Jednak system podziału według wieku jest stosowany wobec dzieci. Przejście z okresu przedszkolnego do szkolnego wyznaczone jest jednolicie według roku urodzenia, a klasy szkolne obejmują dzieci prawie w tym samym wieku. System ten bywa jednak naruszany, gdy wprowadza się różnicę mię dzy trybem kształcenia chłopców i dziewcząt oraz gdy dzieci pochodzące z różnych warstw społecznych nie mają równych możliwości kształcenia się. Również gdy selekcja uczniów do klas szkolnych dokonywana jest według poziomu inteligencji, podziały dzieci według wieku nie są ściśle przestrzegane. Ten system podziału przestaje istnieć po ukończeniu wieku szkolnego, jednak stosowany jest ponownie przy końcu okresu pracy produkcyjnej. Wielu ludzi szczególnie ceni związki przyjaźni z rówieśnikami, trwające od wczesnych lat życia. Termin „generacja” jest wprawdzie stosowany powszechnie, jednak jego znaczenie nie jest jasno określone, bowiem poszczególni ludzie nie należą do grup różniących się między sobą ze względu na granice wieku. Role społeczne, jakie pełnią ludzie dojrzali, nie są związane z wiekiem, ale z okresem życia człowieka.

Wiek kalendarzowy jest ważnym czynnikiem, wpływającym na awans lub zarobki, nie oznacza jednak przynależności do ściśle wyznaczonej grupy. Społeczeństwo uznaje różnice występujące między ludźmi z tego samego rocznika, zarówno pod względem doświadczenia i zdolności, jak i sprawności fizycznej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.