Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Wolontariat jako rodzaj wyparcia psychologicznego

Badania niemieckie (Petermamm, Noeker, Bodę 1987) wskazały, że dzięki zastosowaniu poradnictwa psychologicznego można u rodzin ujednolicić style radzenia sobie z chorobą. Poradnictwo psychologiczne może w całkowity i długotrwały sposób przeciwdziałać odniesieniom traktowania przez rodziców choroby jako kary. Oddziałuje ono bardzo pozytywnie poprzez podnoszenie poziomu wiedzy o chorobie z uwzględnieniem przyczyn i konsekwencji raka: większość rodzin była poinformowana w sposób umiarkowany lub dobry czy bardzo dobry. Przyczynia się również do poprawy konkretnego zachowania dziecka chorego poprzez współpracę terapeutyczną.

Innym rodzajem wsparcia psychologicznego dla rodzin może być wolontariat. Może on obejmować pomoc dziecku i całej rodzinie na oddziale szpitalnym, ale może rozszerzyć się poza jego teren, gdy dziecko wraca do domu. Ludzie dobrowolnie podejmujący pomoc są wielkim wsparciem przede wszystkim dla dziecka. Zdarza się bowiem, że na oddziale dzieci są rzadko odwiedzane, że ich potrzeby emocjonalne nie są zaspokajane w wystarczający sposób. Czasami posługa polega na byciu „przytulanką” dla małego dziecka, co zaspokaja jego potrzebę bezpieczeństwa, czasami (szczególnie dla starszych dzieci) na pełnieniu roli towarzysza zabaw, przyjaciela, powiernika, słuchacza, który ma czas, przed którym młody pacjent może ujawnić stan swoich uczuć, i przez to zredukować swoje napięcia. Opieka nad dzieckiem i rodziną winna być szeroko konsultowana z perso- nelem medycznym, psychologicznym i pedagogicznym oraz duszpasterzem kliniki.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.