Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Wyniki uzyskane przez Wolpego

W pracy opublikowanej w 1958 roku Wolpe podaje, że z około 200 osób, które on i jego współpracownicy poddawali terapii przy zastosowaniu odwrażliwiania i innych technik opartych na hamowaniu wzajemnym, w przybliżeniu 90% zostało „wyleczonych” lub wykazało dużą poprawę: jest to wskaźnik dużo wyższy od tych, jakie podaje się w odniesieniu do terapii bardziej konwencjonalnych. Ponadto dla osiągnięcia tych rezultatów trzeba było znacznie mniej posiedzeń, niż na ogół wymaga zwykła psychoterapia. Wolpe podaje ponadto, że chociaż przeprowadzenie wywiadu z osobą szukającą pomocy, mającego na celu ustalenie bodźców wywołujących lęk oraz zestawienie właściwych hierarchii, wymaga znacznych umiejętności klinicznych, to jednak stosunkowo mało wykwalifikowane i mało doświadczone osoby mogą z powodzeniem prowadzić posiedzenia odwrażliwiające.

Wyniki uzyskane przez Wolpego zachęciły innych klinicystów do posługiwania się techniką odwrażliwiania w leczeniu różnych lęków neurotycznych i w literaturze przedmiotu zaczęły się pojawiać liczne opisy przypadków donoszące o powodzeniu terapii. Zarówno Wolpe, jak i Eysenck zdawali sobie sprawę z tego, że jakkolwiek optymistyczne byłyby te doniesienia, to jednak ścisłość naukowa wymaga, aby wnioski dotyczące względnej skuteczności systematycznego odwrażliwiania, w porównaniu z innymi technikami terapeutycznymi, były oparte na wynikach starannie kontrolowanych badań eksperymentalnych. W ciągu ostatnich kilkunastu lat przeprowadzono wiele takich eksperymentów, a wiele z nich opublikowano w czasopismach: „Behaviour Research and Therapy”, założonym na początku lat sześćdziesiątych pod redakcją Eysencka, oraz „Behavior Therapy and Experimental Psychiatry”, założonym kilka lat później i redagowanym przez Wolpego. Wyniki tych badań nie tylko potwierdziły, że odwrażliwianie można stosować ze zbawiennymi skutkami w leczeniu wielu rodzajów zaburzeń, lecz ponadto wykazały, że procedura ta może być lepsza od bardziej tradycyjnych technik terapeutycznych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.