Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

ZABURZENIA PROCESU LATERALIZACJI CZ. II

Oprócz zjawiska dominacji jednorodnej, kiedy to prawo- ręczności towarzyszy prawooczność i prawońożność, a leworęczności – lewooczność i lewonożność, zdarzają się wypadki dominacji niejednorodnej, zwanej inaczej skrzyżowaną. W praktyce spotkać można różne rodzaje dominacji skrzyżowanej. Bywają np. dzieci leworęczne, lewonożne, a jednocześnie prawooczne, bądź też praworęczne, a przy tym lewooczne i lewonożne itp. Powstaje wtedy problem współdziałania ze sobą poszczególnych kończyn i organów parzystych. Nie zawsze ma ono bowiem przebieg pomyślny.

Badania wykazały, że dzieci różnią się od siebie nie tylko stroną, .po której zaznacza się przewaga czynnościowa, lecz również tempem oraz siłą procesu lateralizacji. Oprócz dzieci wcześnie i silnie zlateralizowanych są takie, u których lateralizacja przebiega powoli, a nasilenie jej jest słabe. Dzieci, u których brak wyraźnych różnic w pracy obydwu rąk,- nazywamy oburęcznymi. Oburęczność może występować na tle ogólnego braku przewagi czynnościowej: mówimy wtedy o zjawisku obu- stronności,

Oburęczności, której przyczyną jest opóźnienie lub osłabienie procesu lateralizacji, nie można utożsamiać z oburęcznością wtórną, która jest wynikiem długoletnich, intensywnych ćwiczeń ręki „gorszej” u osobników pierwotnie dobrze zlateralizowanych.

Dzieci o opóźnionym procesie lateralizacji są zazwyczaj, chociaż nie zawsze, mniej sprawne ruchowo od swych silnie zlateralizowanych rówieśników. Nie tylko bowiem każda z ich rąk traktowana oddzielnie jest na ogół podobnie mało sprawna, jak ręka „gorsza” dzieci silnie zlateralizowanych, lecz często również zaznacza się w wypadku oburęczności brak koordynacji w pracy obydwu rąk. Koordynacja ruchowa zaś jest, jak wiemy, -niezbędnym warunkiem precyzyjnego i sprawnego działania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.