Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Zakończenie okresu pracy zawodowej

Małżeństwa są na ogół zawierane między ludźmi w zbliżonym wieku, grupy przyjaciół i organizacje społeczne istnieją zwykle w pewnym ustalonym przedziale wieku. Również awans w pracy i osiągnięcia zawodowe oraz zakończenie okresu pracy zawodowej przypadają w pewnych granicach wieku. Ludzie traktują te fakty jako normalne i nie zastanawiają się nad ich przyczynami, a przecież nie zawsze są to fakty korzystne. Wpływ stylu życia wysoko uprzemysłowionych społeczeństw zachodnich i ich kultury na społeczności słabo rozwinięte doprowadził do zaniku istniejącego w nich systemu podziałów związanych z wiekiem ludności.

W początkach XIX wieku istniały w Holandii – a prawdopodobnie i w innych krajach – małe, odizolowane gminy wiejskie składające się z rodzin trzy- i czteropokoleniowych, w których dziadkowie zajmowali się całodzienną opieką nad dziećmi (41). (Inne społeczności przed okresem rewolucji przemysłowej wprowadzały zapewne inne formy organizacji życia codziennego, bowiem problemy starości mogą być różnorodnie rozwiązywane). Najstarsza generacja posiadała autorytet i środki ekonomiczne oraz w pełni brała udział w kierowaniu sprawami publicznymi, takimi jak związki małżeńskie, uroczystości i obrzędy. Przemiany technologiczne i społeczne zróżnicowały te gminy pod względem ekonomicznym. Ludzie młodsi stali się bardziej ruchliwi, mniej podatni na presję opinii społecznej, sami zaczęli podejmować decyzje w sprawach małżeństwa, nie licząc się z życzeniami rodziny. W miarę coraz większego różnicowania się społeczności gmin zachodziły znaczne zmiany w postawach społecznych, cenionych wartościach i poziomie życia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.