Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Zarys teorii osobowości

Niniejsze wydanie Teorii osobowości zawiera wiele nowych elementów. Najważniejsza nowość polega na dodaniu dwóch nowych rozdziałów, z których jeden poświęcony jest współczesnej teorii psychoanalitycznej, a drugi psychologii Wschodu. Pierwszy opisuje niektóre zmiany, jakie zaszły w teorii psychoanalitycznej i związanych z nią badaniach od czasu śmierci jej twórcy Zygmunta Freuda. Szczególną uwagę poświęcono w tym rozdziale doniosłemu wkładowi, jaki wniósł w tę teorię Erik H. Erikson.

Ze względu na coraz większe zainteresowanie myślą Wschodu, uznaliśmy, że przedstawienie ogólnego zarysu teorii osobowości powstałej na Wschodzie oraz jej wpływu na psychologię zachodnią będzie stosowne i na czasie. Mieliśmy to szczęście, że udało się nam nakłonić Daniela Golemana, autorytet w dziedzinie psychologii Wschodu, by napisał dla nas ten rozdział.

Inną nowością jest zmiana kolejności rozdziałów. Teorie o orientacji klinicznej zgrupowano w pierwszej połowie książki, a teorie reprezentujące bardziej eksperymentalne i ilościowe podejście w drugiej.

Rozdziały, które występowały w drugim wydaniu tej książki, zostały w mniejszym lub większym stopniu zmodyfikowane, rozszerzone lub skondensowane. W każdym z nich staraliśmy się omówić wszystkie główne prace teoretyczne i badawcze opublikowane od czasu ukazania się drugiego wydania.

Nasi wydawcy dołożyli wszelkich starań, abyśmy otrzymali atrakcyjnie zaprojektowaną książkę, z wyraźnie wyodrębnionymi nagłówkami rozdziałów i podrozdziałów, ułatwiającymi lekturę. W wydaniu tym po raz pierwszy zamieszczono fotografie wybitnych teoretyków.

Wiele osób udzieliło nam znacznej pomocy. Erik Erikson przeczytał część rozdziału 3 poświęconą jego poglądom i wysunął liczne sugestie pomocne w jej udoskonaleniu. Medard Boss dostarczył nam informacji dotyczących jego prac od 1970 roku, a Jason Aronson i Paul J. Stern udostępnili nam rękopisy angielskich przekładów dwóch nowych książek Bossa. Raymond B. Cattell i Burrhus F. Skinner podali nam, które ze swych ostatnich prac uważają za najważniejsze. John Loehlin i Janet T. Spence raz jeszcze oddali nam znaczne usługi, przeglądając rozdziały dotyczące odpowiednio teorii czynnikowej i teorii 5” – R. Jim Mazur wniósł podobny wkład w przygotowanie rozdziału poświęconego teorii wzmacniania sprawczego.

William McGuire z Princeton University Press i Janet Dallet z C.G. Jung Clinic w Los Angeles pomogli w opracowaniu rozdziału o teorii Junga. Vernon J. Nordby przyczynił się do powstania nowego rozdziału dotyczącego współczesnej teorii psychoanalitycznej. Ruth Wylie dostarczyła nam nie opublikowane materiały do wykorzystania w rozdziale poświęconym Rogersowi. Rosemary Wellner służyła nam radą jako doświadczona redaktorka, Gen Carter pomógł nam bardzo w ostatecznym przygotowaniu znacznej części rękopisu. Gardnerowi Lindzeyowi ułatwiła pracę subwencja przyznana przez Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.