Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Zasada heurystyczna

Poza metodami werbalnymi, które przedstawiłem i które polegają na bezpośredniej ocenie wartości wyników, psychologowie skonstruowali również bardziej subtelne metody pośrednie: dzięki nim możemy badać system wartości jednostki analizując jej zewnętrzne działanie. Analiza taka jest z zasady w wysokim stopniu zmatematyzowana.

Mimo tych osiągnięć w dalszym ciągu brak jest całkowicie trafnych i rzetelnych metod badania wartości. Fakt ten zniechęca wielu mniej wytrwałych badaczy do zajmowania się tym ważnym problemem.

Kierując się dość rozsądną zasadą heurystyczną, która zaleca, aby zaczynać badania od zjawisk prostych i stopniowo przechodzić do analizy zjawisk złożonych, psychologowie przeprowadzili wiele eksperymentów poświęconych wartości subiektywnej, czyli użyteczności pieniędzy. Eksperymenty te dały dość zaskakujące wyniki i ujawniły całą złożoność problemu oceny wartości. W jednym z nich ludzie otrzymali następujące pytania: „Przypuśćmy, że dostałeś ode mnie w darze 10 dolarów. Pieniądze te nie są moją własnością, lecz pochodzą od fundacji, której fundusze są praktycznie nieograniczone. Sprawią ci one prawdopodobnie przyjemność. Jak sądzisz, ile pieniędzy chciałbyś otrzymać, aby odczuwać dwukrotnie większe zadowolenie niż obecnie?” Pytania te powtarzano zamieniając sumę na 100 i 1000 dolarów. Poniżej podałem otrzymane wyniki:

Zależności między subiektywną wartością pieniędzy a ich obiektywną sumą są dość zawiłe. Aby podwoić satysfakcję należy dać człowiekowi pięcio- lub dziesięciokrotnie większą kwotę dolarów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.