Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

ZDROWIE, ŚRODOWISKO I ŻYCIA

Kończące się stulecie przyniosło olbrzymi rozwój wiedzy i techniki medycznej. Mimo to w Stanach Zjednoczonych i większości społeczeństw uprzemysłowionych nie zmienił się znacznie wskaźnik śmiertelności. Najbardziej radykalna poprawa zdrowotności w tych społeczeństwach dokonała się przed tym rozwojem, głównie dzięki lepszemu sposobowi odżywiania się i państwowej polityce zdrowotnej.

Postęp w medycynie przyczynił się do wzrostu skuteczności raczej w leczeniu chorób niż w ich zapobieganiu. W nowoczesnych społeczeństwach rzadziej niż w przeszłości umiera się z powodu epidemii chorób zakaźnych – wyjątkiem jest AIDS. Ludzie częściej umierają w średnim i podeszłym wieku na skutek przewlekłych schorzeń, które mają oczywisty związek ze stanem środowiska naturalnego i stylem życia: są to choroby serca, udar mózgu i rak. Zaburzenia te wywołują lub pogłębiają niehigieniczne warunki mieszkaniowe, niebezpieczna praca, stres psychiczny, zanieczyszczenie środowiska, niewłaściwe odżywianie się i brak ćwiczeń fizycznych. Rak płuc i wypadki samochodowe są najczęstszą przyczyną śmierci poprzedzonej zazwyczaj długotrwałą i kosztowną opieką medyczną. Zapobieganie śmierci z powodu palenia tytoniu czy brawurowego prowadzenia samochodu jest przedmiotem raczej społecznej niż medycznej interwencji.

Krótko mówiąc, głównymi czynnikami wpływającymi na zdrowie i samopoczucie są środowisko naturalne i styl życia. Czynniki te w większym stopniu odzwierciedlają problemy społeczne niż samo lecznictwo. Coraz częściej podkreśla się ich znaczenie – na równi z postępem naukowym i technicznym w dziedzinie medycyny – dla wysiłków zmierzających do poprawy zdrowia społeczeństwa (np. Dubos, 1969: McKeown, 1979). rr Stanach Zjednoczonych wzorce zdrowia różnią się w zależności od wieku, pici i klasy społecznej. Stany Zjednoczone mają wyższy wskaźnik umieralności niemowląt, niż można by oczekiwać po kraju o takim bogactwie i zasobach ekonomicznych. Częściowym wyjaśnieniem tego faktu jest wyższy wskaźnik zachorowalności wśród ludzi ubogich. Kobiety są zdrowsze i żyją dłużej niż mężczyźni. Na zróżnicowanie to wpływ mają zarówno czynniki biologiczne, jak i społeczne. Męska rola społeczna wiąże się z agresją i współzawodnictwem oraz wykonywaniem zawodów łączących się z ryzykiem: wszystko to nie sprzyja zdrowiu i długiemu życiu. Stan zdrowia ubogiej części społeczeństwa jest gorszy od stanu zdrowia ludzi zamożnych. Ludzie ubodzy częściej mieszkają w złych warunkach, w zanieczyszczonym środowisku i są bardziej narażeni na stres. Co więcej, brakuje im środków finansowych, aby zapewnić sobie właściwą i prewencyjną opiekę medyczną.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.