Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

ZMIANY I RÓŻNICE ZWIĄZANE Z WIEKIEM

Określenie „zmiany związane z wiekiem” jest stosowane w odniesieniu do wyników uzyskiwanych przy stosowaniu metody podłużnej wówczas, gdy zmiany występują u tych samych ludzi: natomiast przy stosowaniu metody przekrojowej używane jest określenie „różnice związane z wiekiem”, gdy dotyczą one wyników badań grup ludzi w różnym wieku. Obie metody dostarczają ważnych i interesujących danych, jednak za podstawowe uważa się „zmiany związane z wiekiem”. „Różnice” wykrywane metodą przekrojową pozwalają na ogólną ocenę „zmian”, na wykazanie różnej szybkości ich występowania, wpływu czynników historycznych i kulturowych. Proces starzenia się jest zwykle badany różnymi metodami, a zgodność przyjmuje się, jeżeli wyniki uzyskane za pomocą różnych metod są jednoznaczne lub też gdy rozbieżności między wynikami mogą być wyjaśnione. Każdy zespół wyników i każda ich interpretacja może, oczywiście, zawierać błędy. Na przykład, w psychologii testy pamięci, zdolności czy neurotyzmu mogą mierzyć różne rzeczy w różnym wieku, tak że porównania stają się zawodne. Wnioski formułowane na podstawie badań są tylklo o tyle prawidłowe, o ile sto- suje się właściwe metody badawcze i właściwe dowody. Badanie procesu starzenia się jest szczególnie trudne w stosunku do ludzi, bowiem badania nad zwierzętami lub przedmiotami mogą być łatwiej poddane kontroli statystycznej i eksperymentalnej.

Na typowych wykresach na osi odciętych umieszcza się liczby oznaczające wiek życia, zaś na osi rzędnych wyniki uzyskane z badań, np. liczbę prawidłowych odpowiedzi w teście „Słownika”, wydajność pracy, ciężar ciała lub wyniki z testu „Osobowości”. Przeciętny wynik dla każdej grupy wieku lub indywidualny wynik poszczególnego badanego oznacza się na prostej pionowej (odciętej), odpowiadającej określonej wartości wieku. Linia wykresu daje obraz kierunku ciągłych zmian zachodzących przy wznoście wieku. Gdy na wykresie przedstawiamy wyniki uzyskane w badaniach metodą mieszaną, krótkofalowe zmiany wykazywane za pomocą metody podłużnej są oznaczone jako seria punktów, przy czym linie przerywane łączą dwa lub więcej punktów, odpowiadających kolejnym obserwacjom. Wystarcza to dla przedstawienia zarówno „zmian”, jak i „różnic”, chociaż odstępy czasu między poszczególnymi badaniami metodą podłużną są zwykle mniejsze niż różnice wieku między porównywalnymi grupami. Za pomocą połączonych metod podłużnej i przekrojowej prowadzono badania nad ostrością wzroku i ciężarem ciała.

Niezależnie od powyższych ogólnych rozważań metodologicznych w każdej z dyscyplin składających się na dorobek gerontologii mogą występować odrębne problemy związane z techniką badawczą.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.