Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

ZMIANY SPOŁECZNE: TEORIE EWOLUCJONISTYCZNE

Początkowo socjologia koncentrowała się na zagadnieniu postępu społecznego i ukrytych prawach rządzących zmianą społeczną (patrz rozdz. 1 i 4). Spencer, na przykład, uważał, że każda zmiana jest postępem, przejściem od systemu prostszego do bardziej złożonego. Przyjmując jako model teorię ewolucji Darwina, Spencer opowiadał się za ograniczeniem interwencji państwa w życie społeczne, co miało zapewnić swobodny rozwój owych naturalnych, ewolucyjnych praw postępu społecznego. Powołując się na Darwinowską koncepcję „przetrwania najlepiej przystosowanych”, twierdził, że te rodzaje aktywności i instytucji, które poradzą sobie w warunkach konkurencji, przetrwają, a nawet rozwiną się, a pozostałe po prostu zanikną. Czynnikiem decydującym miało być prawo naturalne, a nie ingerencja człowieka.

Ta upraszczająca postęp społeczny teoria ewolucji została odrzucona. Gerhard i Jean Lenski zaproponowali bardziej skomplikowaną wersję socjokul- turowej teorii ewolucjonistycznej, nie zakładającej nieuchronności „postępu” (patrz rozdz. 4). Uważają oni, że siłą sprawczą zmian społecznych jest rozwój techniki, który przyczynia się do zmian w produkcji ekonomicznej oraz w organizacji i zachowaniach społecznych. Zmiany te nie są rezultatem ukrytych praw rządzących zmianą społeczną, ale określonych rodzajów aktywności podejmowanych w socjokulturowym kontekście danego społeczeństwa. Gerhard i Jean Lenski postrzegają zmiany społeczne jako zjawisko „wielotorowe”, przebiegające w różnych sferach społecznych, z różnym natężeniem i w rozmaitych kierunkach.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.